Bronsttijd op de Veluwe, de opmaat naar de herfst

| Henk - Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Geschreven door: Henk - Het Nationale Park De Hoge Veluwe Bekijk profiel

Begin september staat de heide volop in bloei en kunnen we nog genieten van enkele zomerse dagen. Toch zijn er in het veld al volop tekenen waaruit blijkt dat een volgend seizoen in aantocht is, want wie in de avond het Park bezoekt, merkt ongetwijfeld dat de geuren in de natuur veranderen en menigeen heeft de bronstroep van het edelhert al gehoord. De opmaat naar de herfst, mijn favoriete jaargetijde.

September is de maand waarin edelherten en moeflons aan hun paartijd beginnen. Vooral de bronst van het edelhert is bij veel bezoekers bekend en langs de Wildbaanweg is het vaak een drukte van belang. Wie een wat rustiger plek zoekt, kan ook bij de wildobservaties Millelamel en Schuilkelder terecht.

Wist u trouwens dat een hert pas rond zijn 8e levensjaar een serieuze speler op het bronsttoneel is? Natuurlijk doen herten al op jongere leeftijd een poging om zich voort te planten, maar wanneer er voldoende volwassen herten in de leeftijd van 8 – 12 jaar zijn, is de concurrentie groot en krijgen de jonge herten nog geen kans. Het zijn de zogenaamde bijherten die in de buurt van een bronstroedel staan. Wel burlen en imponeren ze met de grote spelers mee en bezorgen zo de ‘plaatsherten’ veel werk.

Veel minder bekend en ook wat minder spectaculair, is de bronst van het wilde schaap op de Hoge Veluwe, de moeflon. De grote kuddes waarin zij normaal gesproken leven, zijn uiteen gevallen en de rammen gaan in de komende tijd op zoek naar bronstige ooien. Moeflons kennen, in tegenstelling tot de edelherten, geen haremvorming. Meerdere rammen zetten de achtervolging op een bronstige ooi in en onderweg wordt er soms stevig gevochten. Na een korte aanloop beuken de rammen met de hoorns tegen elkaar. Dit gaat met zo’n enorme kracht dat de klap op grote afstand is te horen.

In de negende maand van het jaar begint het blad aan struiken en bomen langzamerhand te verkleuren. Van de struiken in het Park is het Canadese krentenboompje vaak de eerste die tot vuurrood kan verkleuren. Bij de bomen zijn het de berken waarbij een naderende herfst al snel zichtbaar wordt. Maar ja, zij waren in het voorjaar dan ook de eerste die in blad kwamen…

Lees meer blogs - Van Henk Ruseler