Nieuwe zeldzame diersoorten ontdekt op het Park

| Henk - Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Geschreven door: Henk - Het Nationale Park De Hoge Veluwe Bekijk profiel

Dat De Hoge Veluwe rijk is aan dier- en plantensoorten mag bij velen bekend zijn. Ons actieve beheer van de landschappen draagt daar in belangrijke mate aan bij. Het geeft veel voldoening dat wij aan de lange lijst van dieren van het Park nog steeds nieuwe soorten kunnen toevoegen. Bij inventarisaties zijn de afgelopen periode twee nieuwe soorten ontdekt.


De gourdrandloopkever
Tijdens een onderzoek naar loopkevers werd op het Deelense Veld een goudrandloopkever gevangen. Nederland kent nog maar enkele locaties waar deze soort voorkomt en die zijn op de vingers van één hand te tellen. De goudrandloopkever is een soort die als voorkeursbiotoop goed ontwikkelde natte heide heeft. Opvallend was dat tijdens het onderzoek deze soort telkens en alleen op één klein stukje van het Deelense Veld werd aangetroffen. Binnen dit terrein stond dophei, zonnedauw, enkele veenmossen en beenbreek. Exact het biotoop dat de goudrandloopkever nodig heeft.

Zeldzame vleermuizen
In Het Nationale Park De Hoge Veluwe leven diverse soorten vleermuizen. Daar horen ook zeldzame soorten bij, zoals baardvleermuis, meervleermuis en bosvleermuis. Door de faunawerkgroep van de Vereniging van Vrienden van De Hoge Veluwe wordt al jaren onderzoek gedaan naar vleermuizen, onder meer door gebruik te maken van geluidsopname-apparatuur, zogenaamde batloggers. De geluidsopnames worden gedurende de nacht gemaakt en vervolgens geanalyseerd met speciale software. Uit de opnames bleek dat er een kleine dwergvleermuis was te horen, een bijzonder zeldzame vleermuis, die nog maar weinig in Nederland is waargenomen. Hij is net iets kleiner dan de gewone dwergvleermuis, die wel algemeen voorkomt. De kleine dwergvleermuis roept op een hogere frequentie dan de gewone dwergvleermuis, en kan na analyse van de geluidsopnames worden gedetermineerd. Omdat de apparatuur steeds geavanceerder wordt, wordt de kleine dwergvleermuis tegenwoordig vaker gevonden dan voorheen. Verder onderzoek moet uitwijzen waar in het Park de vleermuizen verblijven.

Lees meer blogs - Van Henk Ruseler