Stoomgemaal Arkemheen

De polder Arkemheen is een onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland en een Natura 2000-gebied. De smient, de kleine witte zwaan en de weidevogels worden hier extra beschermd. Het is een uniek natuurreservaat met broedplaatsen van vele soorten water- en weidevogels en een foerage- en overwinteringsgebied voor trekvogels.

Hier ga je heen