• Gelderse streken - Wat een verhaal! 

  Gelderse streken - Wat een verhaal!
 • Gelderse streken - Wat een verhaal! 

  Gelderse streken - Wat een verhaal!
 • Gelderse streken - Wat een verhaal! 

  Gelderse streken - Wat een verhaal!
 • Gelderse streken - Wat een verhaal! 

  Gelderse streken - Wat een verhaal!

Samen met het Nederlands Openluchtmuseum en Erfgoed Gelderland onderneemt VisitVeluwe in 2016 een scala aan activiteiten om ‘Het verhaal van Gelderland’ onder de aandacht van het publiek te brengen.

De activiteiten zijn geënt op vijf thema’s die met elkaar belangrijke iconen van de Gelderse geschiedenis betekenen. 

 • Romeinen (april)
 • Kastelen (mei)
 • Hanze (juli)
 • WO2 (augustus)
 • Veluwe (september) 

Romeinen

Meer dan 400 jaar lang maakte het zuiden van Nederland deel uit van dit Romeinse Rijk. De Romeinen zorgden voor welvaart en voor de langste periode van vrede uit de West-Europese geschiedenis. Anno 2016 herkennen we de Romeinse cultuur nog steeds in verschillende facetten van onze samenleving. Denk aan rechtspraak, wegenbouw, het schrift, architectuur – in veel onderdelen van onze moderne beschaving zijn Romeinse wortels te herkennen. 


Het ‘Verhaal van Gelderland’ wijst de bezoeker van de Gelderse Streken op de Romeinse tijd van toen en legt de combinatie met het toerisme anno 2016. Je kunt je op allerlei plekken onderdompelen in die Romeinse cultuur maar tegelijkertijd genieten van het comfort van nu.

Lees hier meer over de Romeinen!

Kastelen

Wie aan de provincie Gelderland denkt, heeft direct associaties met rijke historie. De grote hoeveelheid kastelen en
adelijke huizen bevestigt dat beeld. Er waren er wel zo'n kleine 400; daarvan zijn er anno 2016 nog zo'n 170 over. 

Die kastelen en hun bezitters hebben niet alleen een grote stempel gedrukt op de Gelderse geschiedenis, maar ook op de
ontwikkeling van het landschap. De bouwgeschiedenis van de kastelen gaat vele eeuwen terug. Al in die vroege middeleeuwen
werden er op strategische punten verdedigingswerken gesticht, waarvan sommige in latere eeuwen uitgroeiden tot grotere
complexen. 

Het meest tot de verbeelding spreken de middeleeuwse burchten zoals Ammersoyen bij Ammerzoden, maar ook versterkte
adellijke huizen en kastelen die na de middeleeuwen zijn omgevormd tot buitenplaatsen, zoals het Kasteel Zypendael bij Arnhem.
Veel kastelen zijn in bezit van de Stichting Geldersch Landschap en Kastelen en worden op gezette tijden voor bezoekers
opengesteld.

Lees hier meer over de Kastelen! 

 

 

Hanzesteden

De Noord-Duitse Hanze was een middeleeuws verbond van steden, ontstaan uit een samenwerking van kooplieden die zich gezamenlijk wilden verdedigen tegen belagers. Oorspronkelijk waren vooral Duitse steden rond de Oostzee lid van de Hanze. Vanaf de dertiende13e eeuw sloten ook diverse Nederlandse steden zich aan, onder meer Hattem, Harderwijk, Elburg en Arnhem.

Het Hanzeverbond groeide in de veertiende en vijftiende eeuw uit tot een machtige economische factor. Het beschermen van de aangesloten handelslieden en het uitbreiden van de handel waren de voornaamste doelen. In zijn glorietijd kende het Hanzeverbond maar liefst 150 steden die lid waren.

Deze Gelderse Hanzesteden bieden de bezoeker een moderne kennismaking in een historisch jasje. Route-apps en layarwandelingen geven die moderne invulling. De historische setting aan het water, de prachtig gerestaureerde gebouwen en de koestering van de historie bieden het warme kader.

Lees hier meer over de hanzesteden!

De Tweede Wereldoorlog in de Gelderse streken

De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen achtergelaten in Gelderland. Vooral in de bevrijdingsjaren 1944-1945 is hevig gevochten in grote delen van de provincie, waarvan een deel werd bevrijd in 1944 en een deel in 1945. Twee grote geallieerde operaties vonden deels plaats in Gelderland: Operatie Market Garden in september 1944 en Operatie Veritable in februari 1945. Mede daarom vind je op veel plekken in de provincie musea en monumenten die relateren aan die tijd. 

Mede vanwege de zware strijd en verliezen, staat men op veel plekken in Gelderland nog altijd stil bij de gebeurtenissen van ruim zeventig jaar geleden. De Liberation Route Europe is hier een goed voorbeeld van. Op tal van plekken op de veluwe vind je ‘luisterplekken’, grote veldkeien met een informatiepaneel erop. Daarnaast vinden, vooral in de maand september, tal van herdenkingen plaats. Zoals de Bridge to Liberation Experience in Arnhem en de paradroppingen op de Ginkelse Heide

Gelderland wil haar geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op toegankelijke en tastbare wijze in stand houden. Leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend.

 Lees hier meer over de Tweede Wereldoorlog!

De Veluwe

Het Veluws landschap: stuifzanden, bossen, uitgestrekte heidevelden en zacht stromende beken. Voor een belangrijk deel gevormd in de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar geleden toen het landijs hier een enorme stuwwal achterliet.

De meeste gronden bleken ongeschikt voor de landbouw en trokken daardoor tot in de 19e eeuw weinig bewoners. De bevolking leefde voornamelijk aan de randen van het gebied. Gevolg is dat grote delen lang ongerept zijn gebleven, met, nu, de mooiste natuur van Nederland.

Daar kunnen we nu dankbaar van genieten. De Veluwe biedt anno 2016 topattracties, beroemde musea, historische steden en moderne overnachtingsaccommodaties. Je kunt er culinair genieten en er is volop gelegenheid om actief bezig te zijn in de natuur.

De Veluwe: actief, avontuurlijk, ontspannend en uitdagend. Maar ook verleidelijk lekker. En dat alles op nog geen uurtje rijden van de Randstad.

Lees hier meer over het verhaal van de Veluwe!