Zeldzame vlinder gespot op de Veluwe!

| Henk - Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Geschreven door: Henk - Het Nationale Park De Hoge Veluwe Bekijk profiel

Ik wil mijn blog beginnen met een bericht dat de waarde van het Park voor flora en fauna weer eens onderstreept. Het gaat om het gentiaanblauwtje, een zeldzame vlinder die in Nederland alleen voorkomt op vochtige heideterreinen. 

Deze vlinder stelt hoge eisen aan haar leefomgeving en bij inventarisatie van deze soort in het Park zijn er afgelopen maand bijna elf duizend eitjes geteld. Gentiaanblauwtjes hebben de eveneens zeldzame klokjesgentianen nodig, want de rupsen leven de eerste weken van hun bestaan van de vruchtbeginsels van deze plant. De eitjes zijn geteld op 1826 bloeiende klokjesgentianen!

Werken aan verbindingszones voor kleine dieren 

Het Park investeert al jaren veel in natuurbescherming en zo wordt er in deze herfst en winter druk gewerkt aan de realisatie van corridors die als verbindingszone tussen de noordelijke – en zuidelijke heideterreinen zullen fungeren. Deze open en mineraal arme gebieden, zoals zandverstuivingen, korstmossteppen en heidevelden zijn van onschatbare waarde voor reptielen, insecten, vlinders en andere kleine dieren, maar worden soms door de aanwezigheid van bos van elkaar gescheiden. Omdat deze bossen voor de dieren een grote barrière vormen en het voor de instandhouding van soorten belangrijk is dat leefgebieden met elkaar verbonden zijn, worden deze 50 tot 100 meter brede corridors gemaakt. Het gebied waar wordt gewerkt heeft een oppervlakte van 103 ha en daarbinnen wordt 64 ha bos gekapt.

De rust keert terug na de strijd om de hinden en ooien

Na alle bronstactiviteiten in september breekt er langzamerhand een periode van rust en herstel aan. Toch is het niet ongebruikelijk dat je op een mooie avond in de eerste week van oktober nog een hert kunt horen burlen of moeflonrammen om de ooien kunt zien vechten. Rond het midden van deze maand wordt het uiteindelijk weer stil in het Park en de mannelijke dieren trekken zich terug om op krachten te komen.

Een rustpunt tijdens de vogeltrek

De vogeltrek bereikt in oktober zijn hoogtepunt en de omgeving van het bouwland van Oud-Reemst is al sinds jaar en dag een belangrijke pleisterplaats voor trekvogels. Om goede waarnemingen te doen, rij je richting het Bosje van Staf en vandaar wandel je via het half verharde pad naar Oud-Reemst. Hier heb je kans op grote groepen koperwieken, kramsvogels en zanglijsters, maar ook kleinere soorten zoals kwikstaarten, piepers en vinken.

Kleuren en vruchten in oktober

De bladverkleuring en een grote verscheidenheid aan paddenstoelen zijn wel de mooiste verschijnselen in deze periode.  Vooral in de rijkere loofbossen in het noorden en zuiden van het Park zijn veel verschillende soorten paddenstoelen te vinden. Naast eikels en beukennoten, zijn er ook nog veel bessen te vinden. De meest opvallende zijn die van de meidoorn, lijsterbes en vossenbes. Van de laatste kan overigens een heerlijke compote gemaakt worden.

Lees meer blogs - Van Henk Ruseler