Biodiversiteit op de Veluwe

‘Een insectensoort meer of minder, wat maakt dat nu uit?’, hoor ik wel eens’, vertelt Joline de Weerdt, regio-directeur Oost van IVN Natuureducatie. ‘Maar dat maakt écht uit. Elke soort vormt onderdeel van een ecosysteem en heeft daarin een specifieke functie. Dus als er één soort verdwijnt, heeft dat direct gevolgen voor andere soorten. Alles hangt met alles samen. Daarom is biodiversiteit, dat letterlijk verscheidenheid van leven betekent, van groot belang. Vooral ook op de Veluwe, het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland.’

Onder druk

Natuur en landschap – het zijn de grote publiekstrekkers van de Veluwe. En hoewel het gebied er op het oog prachtig uitziet, staat de kwaliteit van de natuur flink onder druk. ‘Uit onderzoek blijkt namelijk dat veertig procent van alle planten en dieren in Gelderland op de Rode Lijst van bedreigde soorten staat’, aldus De Weerdt.

Lees verder

Tankmos rukt op

‘Bovendien is de Veluwe een kwetsbaar gebied omdat de droge zandgronden steeds meer verrijkt worden door stikstof. Hierdoor neemt bijvoorbeeld het grijs kronkelsteeltje, ook wel tankmos genoemd, het zand over en is er geen ruimte meer voor andere planten en dieren die afhankelijk zijn van het kale stuifzand.

Lees verder

Gevolgen

Als er insecten verdwijnen, is er minder voedsel voor vogels. En minder vogels betekent uiteindelijk minder eten voor grotere dieren. ‘Met bepaalde vogelsoorten gaat het niet goed en dat geeft aan dat de kwaliteit van de Veluwse bossen, heiden en zandverstuivingen afneemt of dat de gebieden te intensief gebruikt worden waardoor verstoring optreedt. Dit heeft ook gevolgen voor andere soorten.’

Soorten herstelprogramma

Om het tij te keren is onder meer het provinciale programma Soortenherstel gestart. Hierin zijn natuurmaatregelen opgenomen die gericht zijn op herstel, inrichting en beheer van het leefgebied van zeven vogelsoorten. Als voorbeeld geeft ze de wespendief: een vogel die zijn prooi juist ook op de grond vindt – maar het moet rustig zijn om daarbij te kunnen. ‘Doen we ons best voor deze en andere vogels, dan profiteren nog veel meer diersoorten daarvan.’

Bewustwording

Ook IVN zet in op het herstel van biodiversiteit.‘Dat doen wij vooral door mensen in contact te brengen met de natuur. Met onder andere excursies, lessen op school en cursussen aan recreatieondernemers werken we aan bewustwording. Daarnaast stimuleren we mensen om in hun omgeving op meer plekken meer groen te realiseren, bijvoorbeeld met Tiny en Tuiny Forests.’

Zie ook ivn.nl/wat-wij-doen/natuur-in-de-buurt

Lees verder

Tips voor bezoekers

Wat kun je als bezoeker zelf doen aan het herstel van biodiversiteit? Drie tips van Joline de Weerdt:
• Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk verstoring veroorzaakt in natuurgebieden. Dus blijf op de paden en betreed geen afgezette (broed)gebieden.
• Laat je hond alleen los in hondenlosloopgebieden, zodat andere dieren zich veilig voelen op foerageerlocaties.
• Blijf vooral genieten van de natuur! Door in de natuur te zijn, leer je en raak je er meer bij betrokken.

Tekst Karlijn van Onzenoort

Dit vind je misschien ook leuk: